آذر ۱۷, ۱۳۹۴
FEBJMJbOWDBHIcbCEBJWBDBJ1

آبشار Kawasan

این آبشار که در ۱۷ کیلومتری جنوب موآل بوآل قرار گرفته است این آبشار ترکیبی از سه آبشار دیگر است بزرگترین آنها مسیو است که ۲۰ […]