آخرین خبرها
فستیوال سینولوگ
sinulog festival in cebu island

فستیوال سینولوگ

فستیوال سینولوگ

فستیوال و جشن سینولوگ

ریشه در زبان سبوآنا زبان محلی مردم سبو دارد و به معنی حرکت موجی شکل همچون موج آب است.در گذشته سینولوگ یک رقص مذهبی و آیینی بوده که برای مراسم مذهبی انجام می شده است.

پس از تسلط اسپانیایی ها بر فیلیپین رقص و آیین سینولوگ به صورت تلقیقی از آیین محلی و برخی نمادهای کلیسای کاتولیک و فرهنگ مسیحیت در می آید.

امروزه سینولوگ یادآوار پذیرش مسیحیت از طرف مردم فیلیپین و مخالفت با باورهای بت پرستی سابق در آمده است.

فستیوال رقص سینولوگ هر ساله در سومین یکشنبه از ماه ژانویه برگزار می شود و در آن گروها و دسته های مختلف برای اجرای رقص خیابانی از سراسر فیلیپین شرکت می کنند و در پایان فستیوال به گروه ای که بهترین اجرای رقص و نمایش را داشته جوایز نفیسی اهدا می شود.