آخرین خبرها
جشن گل
flower and mango festival in cebu

جشن گل

این جشن گل که در ماه می برگزار می شود.

که در این جشن باغبان ها و مزلرع دارها همگی شرکت می کنند و درباره گل ها توضیح می دهند.

این جشن به همراه رقص و موسیقی های محلی است

گل رز قرمز معروف ترین گل این جشن است.