آخرین خبرها
جشن چینی ها
chinese new year in cebu

جشن چینی ها

جشن سال نو جینی ها:

یکی از بزرگترین جشن ها جشن سال نو چینی ها است

هر ساله چینی ها از نقاط مختلف دنیا به این جا می آیند برای اینکه این جا جشن بگیرند.

این جشن یکی از بزرگترین فستیوال های دنیا است.که چند روز متفاوت را جشن می گیرند.

این جشن در ماه فوریه است.