آخرین خبرها
جشن مقدس در بانتایان
holy week in bantayan

جشن مقدس در بانتایان

این جشن که در طول هفته مقدس در بانتایان برگزار می شود.

در طول این هفته بهترین نقطه در باتایان است.

می توانید ترکیبی از استراحت برای تعطیلات در ساحل سفید در این جا تجربه کنید هم چنین می توانید در این جا از این جزیره مقدس دیدن کنید.

حتما از مراسم مذهبی دیدن کنید

این جزیره قدیمی ترین جزیره در سبو است.

این فستیوال در ماه مارج برگزار می شود.