آخرین خبرها
جشن آبریل

جشن آبریل

این جشن برای بزرگرداشت مخالفت با جنگ اسپانیایی ها بوده است.

که در جنوب فیلیپین اتفاق افتاده بود.

این یک جشن بومی و محلی است.

این جشن محلی در ماه آپریل برگزار می شود.