آخرین خبرها
کوه نوردی در تپه های بلند
heavenly mountain escape in cebu

کوه نوردی در تپه های بلند

اگر می خواهید در منطقه ای با آب و هوای خنک کوه نوردی کنید و از طبیعت و آب و هوای خنک استفاده کنید حتما به این منطقه بیایید.

حتما عاشق این جزیره زیبا می شوید هر ساله بسیاری از علاقمندان اسکی به این جا می آیند.

این کوه های بسیار زیبا در مجاورت اقیانوس قرار گرفته است که منطره بسیار زیبایی را به وجود آورده است.