آخرین خبرها
فستیوال سینلگو
sinulog festival in cebu

فستیوال سینلگو

یکی از بزرگترین جشن ها و فستیوال ها در سبو که در سال در ماه ژانویه اتفاق می افتد این جشن است.

این فستیوال که به همراه کنسرت،مهمانی،رقص،رقص های خیابانی، از بزرگترین فستیوال های سبو است.

این فستیوال در جنوب فیلیپین در سبو در آخر هر هفته در ژانویه برگزار می شود.

مهم ترین دلیل این جشن بزرگ توجه کردن به ساخت و محصولات دست ساز چوبی است.

هم چنین تصویرهای چوبی از مسیح که به شکل یک بچه ساخته شده است.

ریشه این جشن به قرن ۱۶ برمیگردد.

هر ساله هزاران نفر بر ای شرکت در این جشن خود را به سبو می رسانند.

در طول جشن با شکلات و آبنبات از شرکت کنندگان پذیرایی می کنند.