آخرین خبرها
جشن رقص زومبا
zumba party in cebu

جشن رقص زومبا

این جشن رقص که تقربیا هر هفته در نقاط مختلف سبو برگزار می شود تعداد زیادی مسافر را به این منطقه می آورد

این جشن علاوه بر  رقص و شادی باعث از بین رفتن بیمار ی های جسمی و سوزاندن چربی می شود.