آخرین خبرها
هتل ماکاتی شانگری لا
Makati Shangri-La Manila

هتل ماکاتی شانگری لا

هتل در نزدیکی مر کز خرید آیلا قرار گرفته است

در منطقه ای که کلوب ها و بارها و ماکز ورزشی و رستوران ها واقع شده است.

فاصله هتل تا فرودگاه بین المللی نینو ۱۰ دقیقه است

اتاق های هتل روبه شهر است دارای تهویه ۲۴ ساعتع مینی بار و قهوه ساز وتلویزیون و می باشد.

از سایر امکانات دیگر می توان به استخرها و مراکز ورزشی و مراکز ماساژ و صر افی هتل اشاره کرد.

هم چنین هتل دارای سوپر م.ارکت و مراکز مخصوص خرید می باشد.

این هتل سه سال متوالی به عنوان بهترین هتل مانیل شناخته شده است

حتما از بارها و رستوران های هتل استفاده کنید

هتل بهترین انتخاب بر ای بازرگانان و توریست هامی باشد