آخرین خبرها
تور Snorkeling in Palawan
Snorkeling in Palawan

تور Snorkeling in Palawan

اگر ترجیح میدهید که به جای غواصی از تورهای اسکوبا دایوینیگ استفاده کنید

آب این سواحل بسیار روشن و آبی است.

هم چنین می توانید دنیای رنگارنگ زیر آب را با ماهی های مختلف تجربه کنید.