آخرین خبرها
تور  Watch a movie in IMAX 3D

تور Watch a movie in IMAX 3D

تور سینمای سه بعدی شیشه ای یکی دیگر از جاذبه های تورهای سبو است

تجربه این سینما فقط در لندن است و این سینما مشابه آن سینما ساخته شده است

هزینه این سینما و بلیط های آن بسیار گران است ولی طرفداراان بسیاری را دارد.

تجربه ای عالی برای دیدن فیلم در سینما است.