آخرین خبرها
تور Take a dip at Portofino Beach
Portofino Beach Cebu

تور Take a dip at Portofino Beach

این تور نسبت به سایر سواحل دیگر سبو بسیار ارزان تر است زیرا یک ساحل بومی است و بیشتر مردم فیلیپین ازآن استفاده می کنند

و تمامی ورزش های آبی را می توانید آن را تجربه کنید.

به همراه تمام تورها ازغذا و نوشیدنی رایگان استفاده کنید.