آخرین خبرها
zipline تور

zipline تور

این تور یکی دیگر از تورهای سرتاسر هیجان و بسیار امن برای مسافران است که تقریبا ۴ ساعت طول می کشد بسیار ارزان است و قبل از آن به شما آموزش داده می شود.

در ارتفاعات بالا کل جزیره را می توانید ببینید