آخرین خبرها
تور Paraw Sailing

تور Paraw Sailing

این تور ۳۰ دقیقه طول می کشد که نسبت به سایر تورهای بوراکای از هیجان کمتری برخوردار است

در طول مسیر این تور می توانید با تفراد مختلف ملاقات کنید

تجربه استفاده از این تور راهی است برای لذت بردن ازغروب آفتاب که علاقمندان بسیاری دارد.