آخرین خبرها
تور جت اسکی

تور جت اسکی

یکی از تورهای پر از هیجان و سرتاسر شادی را با این تور می توانید تجربه کنید

بهترین تجربه برای کشف ساحل های بکر و ناشناخته بوراکای که مانند بهشت است

از نظر فیزیکیو جسمانی باید بتوانید فشار آب را در این تور تحمل کنید

بسیار امن و محافظت شده است

به همراه این تور از خدمات رایگان وعده های غذایی و نوشیدنی به شما داده می شود.