آخرین خبرها
کلیسای جامع متروپلیتان

کلیسای جامع متروپلیتان

آدرس:

Mabini Street, Cebu City, Cebu 6000, Philippines

کلیسای جامع متروپلیتان،این کلیسای جامع از مقدس ترین کلیسای های عیسی مسیح در شرق آسیا در سبو می باشد.

این کلیسا در نزدیکی مترو سبو منطقه و قلمرو مذهبی اسقف اعظم در فیلیپین است.

این کلیسا مانند تمام کلیساهای ساخته شده در این زمان به عنوان یک مکان مقدس شناخته شده است و در کتاب های مقدس فیلیپین نام این کلیسا آمده است.

اطراف این کلیسا پوشیده شده از پوشش نارگیل است

هر ساله بودجه فراوانی برای نوسازی کلیسا هزینه می شود.