آخرین خبرها
چشمه ی منیت

چشمه ی منیت

این چشمه ی طبیعی در ۳۲کیلومتری جنوب موال بوال واقع شده

از جاذبه های مورد علاقه مسافران و توریست هاست

این چشمه برای درمان بیماری های پوستی سرچشمه درمانی است

هم چنین جاذبه های برای شنا برای مسافران دارد.