آخرین خبرها
مرکز خرید Gaisano Capital Tisa

مرکز خرید Gaisano Capital Tisa

آدرس:

Cebu, Philippines

این مرکز خرید شامل ۱۵۰ مغازه میباشد وبسیار ارزان است