آخرین خبرها
فرودگاه el nido

فرودگاه el nido

آدرس:

El Nido, Palawan, Philippines

فرودگاه ال نیدو واقع در منطقه ال نیدو،در پالاوان شناخته شده است که آن را به نام لیو نیز می شناسند.