آخرین خبرها
فرودگاه بین المللی  Puerto Princesa

فرودگاه بین المللی Puerto Princesa

Puerto Princesa International Airport

فرودگاه بین المللی پورتوپرنسس،در منطقه عمومی واقع در پالاوان است،که از نظر طبقه بندی در رده ی فرودگاههای مدرن دنیا به شمار می رود.

آدرس:

Rizal Avenue, Puerto Princesa, 5300 Palawan, Philippines