آخرین خبرها
رستوران  Namaskar Vegetarian

رستوران Namaskar Vegetarian

آدرس:

۷۵-P, Burgos Street, Puerto Princesa, Palawan Island 5300, Philippines

غذاهای سرو شده در رستوران:

۱ک غذاهای آسیا یی

۲: غذاهای گیاهی

۳: غذاهای رژیمی

۴: غذاهای ویژه ی سبزیجات

 

بهترین رستوران گیاهی در پورتو پرنسس

غذاهایی بسیار خوشمزه از سبزیجات بسیار تازه