آخرین خبرها
مرداب بزرگ

مرداب بزرگ

آدرس:

El Nido, Palawan Island, Philippines

دنیایی بیش از حد فوق العاده در زیر آب های نیلگون

مکانی بسیار قشنگ و زیبا همانند تالاب بسیار کوچک که برای رسیدن به این جا با قایق یک مسیر قایق رانی را در تالاب تجربه می کنید

در این تالاب با ساحل های پنهان شده و چندین جزیره بهم وصل شده،منظره بکری را به نمایش گذاشته،

هرگز دیدن ازاین تالاب را از دست ندهید،طبیعتی بسیار بکر در این منطقه که هرگز نباید آن را از دست بدهید،به طوریکه اگر در سفر به این جزیره ال نیدو،اگر به این تالاب نروید سفرتان کامل نمی شود،

قایقرانی یک راه بسیار عالی برای کشف این تالاب است،مخصوصا زمانی که جزر و مد جزیره به این تالاب میرسد.

مکانی که بسیار پیشنهاد شده به خاطر جاذبه های گردشگری