آخرین خبرها
هتل های مانیل ۵ ستاره

هتل های مانیل ۵ ستاره

نام هتل:

Dusit Thani Manila

درجه هتل:

۵ ستاره

منطقه:

Makati