آخرین خبرها

گردش در مانیل

برای گشت و گذار در شهر و اطراف آن قطار، اتوبوس، سه چرخه و کالسا در شهر در دسترس است.

قطار: سه خط قطار در مترو مانیل وجود دارد که در مانیل و در خیابان ریزال و خیابان C.M. Recto این قطارها به هم می‌رسند و ایستگاهای مشترکی دارند.

اتوبوس: برای تردد درون شهر اتوبوس‌هایی در شهر وجود دارند. ولی مسیرها شماره‌گذاری نشده‌‌اند و در عوض، مسیر اتوبوس روی اتوبوس نشان داده شده می‌شود. نقاط مبدا و مقصد و همچنین نقاط اصلی شهر که اتوبوس در مسیر از آنها عبور می کند نیز مشخص شده است.

در برخی مسیرها در این شهر جیپ ها نیز تردد می کنند که ترمینال لاتون ترمینال اصلی این جیپ‌ها است.

سه‌چرخه: سه‌چرخه‌ها از وسایل نقلیه برای تردد در مسیرهای کوتاه در مانیل هستند. ترمینال‌های سه‌چرخه در سراسر مانیل یافت می‌شود. نقاط اصلی برای گرفتن سه چرخه، ترمینال لاتون، ایستگاه قطار توتوبان و … هستند که این ترمینال‌ها اغلب در کنار ترمینال جیپ و ایستگاه قطار LRT قرار گرفته‌اند. کرایه برای مسیرهای کوتاه معمولا از قبل مشخص است و برای مسیرهای طولانی‌تر نیز معمولا با توافق صورت می‌گیرد.

کالسا: در «ارمیتا»، «اینتراموروس» و «بینوندو» کالساها یا کالسکه‌های قدیمی که با اسب کشیده می‌شوند، هنوز هم دیده می‌شود. اگرچه این کالساها دیگر وسیله مناسبی برای حمل و نقل نیستند، ولی مثل سه‌چرخه‌ها برای گشت و گذار از آن ها استفاده کرد. کرایه‌ی کالساها معمولا از پیش با راننده توافق می‌شود.