آخرین خبرها
پاکو پارک

پاکو پارک

این پارک در گذشته، محلی مسکونی برای خانواده‌های اسپانیایی مقیم مانیل بود. «خوزه ریزال» پس از اعدام در این مکان به خاک سپرده شد که امروزه بنای یادبودی برای او ساخته شده است.