آخرین خبرها
پارک جنگلی

پارک جنگلی

پارک جنگلی:

پارک جنگلی Arroceros پارکی ۲.۲ هکتاری است و در مرکز شهر مانیل قرار دارد.