آخرین خبرها
محله بای والک

محله بای والک

Baywalk

: مسیری دو کیلومتری در کنار خلیج مانیل است که در کنار آن انواع کافه و رستوران قرار دارد.