آخرین خبرها

مراکز خرید در فیلیپین

فیلیپین دارای مراکز خرید بزرگ و ارزان میباشد.

بیشتر مراکز خرید در نزدیکی مترو در مانیل واقع شده است.