آخرین خبرها
واحد پول کشور فیلیپین

واحد پول کشور فیلیپین

واحد پولي فيليپين پزو مي باشد كه تقریبا هر ۴۴ پزو معادل يك دلار است.