آخرین خبرها

زبان و خط مردم در فیلیپین

بوميان‌ اين مجمع‌الجزاير خطي مشابه خط هندي‌ها در دوره‌ي آشوكا داشتند. بعد از ورود مسلمانان به ميندانائو ، كم كم خط عربي رواج يافت. گفتني است كه زبان‌هاي قديمي ‌‌فيليپين متفاوت است و هر منطقه براي خود زبان جداگانه‌اي داشته است. با تسلط اسپانيا بر فيليپين ، زبان اسپانيولي و بعد از آن با تسلط آمريكايي‌ها زبان انگليسي در‌ اين كشور رواج يافت و هم اكنون حدود ۷۵ زبان و لهجه محلي در فيليپين وجود دارد مهمترين‌ اين زبان‌ها و لهجه‌ها عبارتند از: تاگالوگ ، سيبوآنا و‌ ايلوكانو.

زبان تاگالوك و انگليسي زبان رسمي ‌‌فيليپين است. زبان انگليسي مهمترين زبان غير ملي و زبان دولتي و آموزشي فيليپين در سطوح مختلف است كه تقريب۹۰% ‌‌از مردم و تمام تحصيل كرده‌ها و كارمندان دولت با آن تكلم مي‌كنند

زبان فیلیپینی زبان ملی و رسمی کشور فیلیپین است. این زبان از سال ۱۹۸۷ در قانون اساسی فیلیپین به عنوان زبان رسمی این کشور برگزیده شد. فیلیپینی یک زبان استرونزیایی است که در عمل، نسخه‌ای استاندارد شده از زبان تاگالوگ به شمار می‌رود، هرچند که به طور قانونی از آن زبان تمایز داده می‌شود. گاهی این زبان به طور نادرست به‌عنوان نام عمومی برای همه زبان‌های فیلیپین به‌کار می‌رود که پس از دگرگونی‌ها، گاهی به عنوان گویش‌ها منتج می‌گردد.

خط فیلیپینی همان الفبای لاتین است که همراه با تغییراتی در این زبان به‌کار می‌رود. این الفبا از ۲۸ حرف تشکیل شده است که دربرگیرندهٔ مجموعهٔ کامل ۲۰ حرفی از آباکادا، الفبای تاگالوگ (شامل دونویسهٔ Ng) و ۸ حرف از الفبای اسپانیایی شامل (C، F، J، Ñ، Q، V، X و Z) است.