heavenly mountain escape in cebu
کوه نوردی در تپه های بلند
مهر ۲۵, ۱۳۹۵
swimming with the butandings in cebu
غواصی با نهنگ ها در بوتانیگ
مهر ۲۵, ۱۳۹۵
in cebuzip line tour

in cebuzip line tour

تجربه ای بسیار عالی در ارتفاع ۸۰۰ متری از اقیانوس که هیجان یسیار زیادی را دارد.

حما از این تورها در سبو استفاده کنید.

که بسیار ارزان است.