sinulog-festival
جشن آبریل
مهر ۲۶, ۱۳۹۵
30581837
هتل Anika
مهر ۲۶, ۱۳۹۵
flower and mango festival in cebu

flower and mango festival in cebu

این جشن گل که در ماه می برگزار می شود.

که در این جشن باغبان ها و مزلرع دارها همگی شرکت می کنند و درباره گل ها توضیح می دهند.

این جشن به همراه رقص و موسیقی های محلی است

گل رز قرمز معروف ترین گل این جشن است.