temple of leah in cebu
معبد لیه
مهر ۲۵, ۱۳۹۵
celestrial
باغ سلیستیال
مهر ۲۵, ۱۳۹۵
zumba party in cebu

zumba party in cebu

این جشن رقص که تقربیا هر هفته در نقاط مختلف سبو برگزار می شود تعداد زیادی مسافر را به این منطقه می آورد

این جشن علاوه بر  رقص و شادی باعث از بین رفتن بیمار ی های جسمی و سوزاندن چربی می شود.