zumba party in cebu
جشن رقص زومبا
مهر ۲۵, ۱۳۹۵
how-to-get-to
مزرعه گل و احساس
مهر ۲۵, ۱۳۹۵
celestrial

حتما یک روز بعد ظهر را در این باغ بگذرانید.

این باغ دومین باغ معروف در سبو است.

این پارک در واقع یک پارک یابود و مورد احترام است.

این پارک که یک باغ بسیار بزرگ است.

این باغ مجموعه ای ۱۲ هکتاری است که از تپه های مختلف و درختان و گیاهان مختلف که بسیار زیباست.

ورودیه این باغ مجسمه های بزرگی وجود دارد.

این باغ از مکان های مورد علاقه توریست هاست که بازدیدکنندگان زیادی را به این جا کشانده است.

یکی از بزرگ ترین مجسمه های این باغ مجسمه سفید و بزرگ مسیح است.

این باغ در طول هفته مقدس شلوغ ترین منزقه در سبو است.که زمان آن اوایل آپریل است.

بیشتر افرادی که به این جا در طول این هفته می آیند کاتولیک هستند.که در ایستگاه صلیب همگی با هم دعا می کنند.

از مکتان این باغ ۳۰ دقیقه فاصله است.